Quyến Rũ Cổ Thần một hơi, đem, Chiến Thần Diệt Tinh xem phim việt nam Quyền sáu đạo hợp nhất, bảy đạo hợp nhất, tám đạo hợp nhất, chín đạo hợp nhất, mười đạo hợp nhất. Một quyền này Cổ Thần thử hợp nhất mười một quyền. Quyền cương đánh lên một tòa tiểu sơn phía trước ngàn trượng, đem trọn bộ tòa tiểu sơn này đánh nát bấy, tạo ra dưới đáy biển một cái hố to mấy trăm trượng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here