Pikachin Kit Tập 5 – Ống Tám Chuyện – Hoạt Hình Tiếng Việt Mới Nhất 2020

https://youtube.com/watch?v=Tg7UruTWAQc▶️ Tải ứng dụng POPS để xem hoạt hình và chương trình thiếu nhi hay: http://bit.ly/ungdungPOPS ▶️ Xem ngay nhiều nội dung hay cho thiếu nhi trên website POPS.vn: http://bit.ly/POPSwebsite-1 Pikachin Kit Tập 5 - Ống Tám Chuyện - Hoạt Hình Tiếng Việt Mới Nhất 2020 Kênh...

[S8] Tuyển Tập Hoạt Hình Doraemon – Bột Hóa Lỏng

https://youtube.com/watch?v=XTBIfmwwr1cTải ứng dụng POPS để xem đủ bộ Doraemon và các tập mới: http://bit.ly/ungdungPOPS-Doraemon Tuyển Tập Hoạt Hình Doraemon - Bột Hóa Lỏng Trọn Bộ Hoạt Hình Doraemon 260 tập tại đây: https://goo.gl/HQMXKr Kênh POPS Kids Kênh thiếu nhi hàng đầu trên YouTube với các video...

%%title%%

https://youtube.com/watch?v={"responseContext":{"serviceTrackingParams":},{"service":"CSI","params":},{"service":"ECATCHER","params":}],"webResponseContextExtensionData":{"ytConfigData":{"csn":"OHV9Xvr9GI2mlQSOhaHQBg","visitorData":"CgtXMWk2YUxTM2hWYyi46vXzBQ%3D%3D","rootVisualElementType":3832}}},"contents":{"singleColumnWatchNextResults":{"playlist":{"playlist":{"title":" Tổng Hợp Hoạt Hình Doraemon Tiếng Việt Mới Nhất 2020","contents": Tuyển Tập Hoạt Hình Doraemon - Máy Hoán Đổi Cơ Thể - Phần 1"}]},"longBylineText":{"runs":},"thumbnail":{"thumbnails":},"lengthText":{"runs":,"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"7 phút và 52 giây"}}},"indexText":{"runs":},"selected":false,"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCYQyCAYACITCLfska_duegCFcSoWAod20wPVTIDQkZhSMCpp53kmuvvHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=zkjL8tWvPo0u0026list=PLdhrcCVXurgIhPW1W24w6DdTjtAAMreQAu0026index=1","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"zkjL8tWvPo0","playlistId":"PLdhrcCVXurgIhPW1W24w6DdTjtAAMreQA","index":0,"params":"OAE%3D"}},"videoId":"zkjL8tWvPo0","shortBylineText":{"runs":},"trackingParams":"CCYQyCAYACITCLfska_duegCFcSoWAod20wPVQ==","menu":{"menuRenderer":{"items":},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCYQyCAYACITCLfska_duegCFcSoWAod20wPVQ==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=youtubeu0026uilel=3u0026passive=trueu0026continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26app%3Dm%26hl%3Dvi%26next%3D%252Fwatch%253Fv%253DHt-s1kOp1MA%2526list%253DPLdhrcCVXurgIhPW1W24w6DdTjtAAMreQAu0026hl=vi","rootVe":83769}},"signInEndpoint":{"hack":true}},"trackingParams":"CCYQyCAYACITCLfska_duegCFcSoWAod20wPVQ=="}}],"trackingParams":"CCYQyCAYACITCLfska_duegCFcSoWAod20wPVQ==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Menu tác vụ"}}}},"thumbnailOverlays":,"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"7 phút và 52 giây"}}},"style":"DEFAULT"}}]}},{"playlistPanelVideoRenderer":{"title":{"runs": Tuyển Tập Hoạt Hình Doraemon - Nobita Và Chuyến...

%%title%%

https://youtube.com/watch?v={"responseContext":{"serviceTrackingParams":},{"service":"CSI","params":},{"service":"ECATCHER","params":}],"webResponseContextExtensionData":{"ytConfigData":{"csn":"N3V9XuebELellQTjiJEw","visitorData":"CgtJWURZSVFPcUFBOCi36vXzBQ%3D%3D","rootVisualElementType":3832}}},"contents":{"singleColumnWatchNextResults":{"playlist":{"playlist":{"title":" Tổng Hợp Hoạt Hình Doraemon Tiếng Việt Mới Nhất 2020","contents": Tuyển Tập Hoạt Hình Doraemon - Máy Hoán Đổi Cơ Thể - Phần 1"}]},"longBylineText":{"runs":},"thumbnail":{"thumbnails":},"lengthText":{"runs":,"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"7 phút và 52 giây"}}},"indexText":{"runs":},"selected":false,"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCYQyCAYACITCJ2IzK7duegCFRVA9QUd7poFPTIDQkZhSKn01aDE9qq0aA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=zkjL8tWvPo0u0026list=PLdhrcCVXurgIhPW1W24w6DdTjtAAMreQAu0026index=1","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"zkjL8tWvPo0","playlistId":"PLdhrcCVXurgIhPW1W24w6DdTjtAAMreQA","index":0,"params":"OAE%3D"}},"videoId":"zkjL8tWvPo0","shortBylineText":{"runs":},"trackingParams":"CCYQyCAYACITCJ2IzK7duegCFRVA9QUd7poFPQ==","menu":{"menuRenderer":{"items":},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCYQyCAYACITCJ2IzK7duegCFRVA9QUd7poFPQ==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=youtubeu0026uilel=3u0026passive=trueu0026continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26app%3Dm%26hl%3Dvi%26next%3D%252Fwatch%253Fv%253DaGirtEQVeik%2526list%253DPLdhrcCVXurgIhPW1W24w6DdTjtAAMreQAu0026hl=vi","rootVe":83769}},"signInEndpoint":{"hack":true}},"trackingParams":"CCYQyCAYACITCJ2IzK7duegCFRVA9QUd7poFPQ=="}}],"trackingParams":"CCYQyCAYACITCJ2IzK7duegCFRVA9QUd7poFPQ==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Menu tác vụ"}}}},"thumbnailOverlays":,"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"7 phút và 52 giây"}}},"style":"DEFAULT"}}]}},{"playlistPanelVideoRenderer":{"title":{"runs": Tuyển Tập Hoạt Hình Doraemon - Nobita Và Chuyến...

%%title%%

https://youtube.com/watch?v={"responseContext":{"serviceTrackingParams":},{"service":"CSI","params":},{"service":"ECATCHER","params":}],"webResponseContextExtensionData":{"ytConfigData":{"csn":"NnV9XsHMBfGmlQSbuI7YDw","visitorData":"CgtoZHhMNGhRb24yZyi26vXzBQ%3D%3D","rootVisualElementType":3832}}},"contents":{"singleColumnWatchNextResults":{"playlist":{"playlist":{"title":" Tổng Hợp Hoạt Hình Doraemon Tiếng Việt Mới Nhất 2020","contents": Tuyển Tập Hoạt Hình Doraemon - Máy Hoán Đổi Cơ Thể - Phần 1"}]},"longBylineText":{"runs":},"thumbnail":{"thumbnails":},"lengthText":{"runs":,"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"7 phút và 52 giây"}}},"indexText":{"runs":},"selected":false,"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCYQyCAYACITCPShhK7duegCFQo5WAodIfcJhjIDQkZhSIuZ_Iiu8pifqwE=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=zkjL8tWvPo0u0026list=PLdhrcCVXurgIhPW1W24w6DdTjtAAMreQAu0026index=1","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"zkjL8tWvPo0","playlistId":"PLdhrcCVXurgIhPW1W24w6DdTjtAAMreQA","index":0,"params":"OAE%3D"}},"videoId":"zkjL8tWvPo0","shortBylineText":{"runs":},"trackingParams":"CCYQyCAYACITCPShhK7duegCFQo5WAodIfcJhg==","menu":{"menuRenderer":{"items":},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCYQyCAYACITCPShhK7duegCFQo5WAodIfcJhg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=youtubeu0026uilel=3u0026passive=trueu0026continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26app%3Dm%26hl%3Dvi%26next%3D%252Fwatch%253Fv%253Dqz5jkuEfDIs%2526list%253DPLdhrcCVXurgIhPW1W24w6DdTjtAAMreQAu0026hl=vi","rootVe":83769}},"signInEndpoint":{"hack":true}},"trackingParams":"CCYQyCAYACITCPShhK7duegCFQo5WAodIfcJhg=="}}],"trackingParams":"CCYQyCAYACITCPShhK7duegCFQo5WAodIfcJhg==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Menu tác vụ"}}}},"thumbnailOverlays":,"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"7 phút và 52 giây"}}},"style":"DEFAULT"}}]}},{"playlistPanelVideoRenderer":{"title":{"runs": Tuyển Tập Hoạt Hình Doraemon - Nobita Và Chuyến...

%%title%%

https://youtube.com/watch?v={"responseContext":{"serviceTrackingParams":},{"service":"CSI","params":},{"service":"ECATCHER","params":}],"webResponseContextExtensionData":{"ytConfigData":{"csn":"NHV9XrGML5Kk4QKO5YvQAQ","visitorData":"CgtzcDkzSjI5cVJZMCi06vXzBQ%3D%3D","rootVisualElementType":3832}}},"contents":{"singleColumnWatchNextResults":{"playlist":{"playlist":{"title":" Tổng Hợp Hoạt Hình Doraemon Tiếng Việt Mới Nhất 2020","contents": Tuyển Tập Hoạt Hình Doraemon - Máy Hoán Đổi Cơ Thể - Phần 1"}]},"longBylineText":{"runs":},"thumbnail":{"thumbnails":},"lengthText":{"runs":,"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"7 phút và 52 giây"}}},"indexText":{"runs":},"selected":false,"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCYQyCAYACITCMHNs63duegCFQo_WAodlTcI8zIDQkZhSMXul9O_ze7izgE=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=zkjL8tWvPo0u0026list=PLdhrcCVXurgIhPW1W24w6DdTjtAAMreQAu0026index=1","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"zkjL8tWvPo0","playlistId":"PLdhrcCVXurgIhPW1W24w6DdTjtAAMreQA","index":0,"params":"OAE%3D"}},"videoId":"zkjL8tWvPo0","shortBylineText":{"runs":},"trackingParams":"CCYQyCAYACITCMHNs63duegCFQo_WAodlTcI8w==","menu":{"menuRenderer":{"items":},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCYQyCAYACITCMHNs63duegCFQo_WAodlTcI8w==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=youtubeu0026uilel=3u0026passive=trueu0026continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26app%3Dm%26hl%3Dvi%26next%3D%252Fwatch%253Fv%253DzsW6a_pl90U%2526list%253DPLdhrcCVXurgIhPW1W24w6DdTjtAAMreQAu0026hl=vi","rootVe":83769}},"signInEndpoint":{"hack":true}},"trackingParams":"CCYQyCAYACITCMHNs63duegCFQo_WAodlTcI8w=="}}],"trackingParams":"CCYQyCAYACITCMHNs63duegCFQo_WAodlTcI8w==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Menu tác vụ"}}}},"thumbnailOverlays":,"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"7 phút và 52 giây"}}},"style":"DEFAULT"}}]}},{"playlistPanelVideoRenderer":{"title":{"runs": Tuyển Tập Hoạt Hình Doraemon - Nobita Và Chuyến...

%%title%%

https://youtube.com/watch?v={"responseContext":{"serviceTrackingParams":},{"service":"CSI","params":},{"service":"ECATCHER","params":}],"webResponseContextExtensionData":{"ytConfigData":{"csn":"k3R9XpygC4624AKagKjQCQ","visitorData":"CgtIWmsxR3VzWFFDMCiT6fXzBQ%3D%3D","rootVisualElementType":3832}}},"contents":{"singleColumnWatchNextResults":{"playlist":{"playlist":{"title":" Tổng Hợp Hoạt Hình Doraemon Tiếng Việt Mới Nhất 2020","contents": Tuyển Tập Hoạt Hình Doraemon - Máy Hoán Đổi Cơ Thể - Phần 1"}]},"longBylineText":{"runs":},"thumbnail":{"thumbnails":},"lengthText":{"runs":,"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"7 phút và 52 giây"}}},"indexText":{"runs":},"selected":false,"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCYQyCAYACITCIPbreDcuegCFRtA9QUdgCwEqDIDQkZhSJielZTnj8_RFQ==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=zkjL8tWvPo0u0026list=PLdhrcCVXurgIhPW1W24w6DdTjtAAMreQAu0026index=1","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"zkjL8tWvPo0","playlistId":"PLdhrcCVXurgIhPW1W24w6DdTjtAAMreQA","index":0,"params":"OAE%3D"}},"videoId":"zkjL8tWvPo0","shortBylineText":{"runs":},"trackingParams":"CCYQyCAYACITCIPbreDcuegCFRtA9QUdgCwEqA==","menu":{"menuRenderer":{"items":},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCYQyCAYACITCIPbreDcuegCFRtA9QUdgCwEqA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=youtubeu0026uilel=3u0026passive=trueu0026continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26app%3Dm%26hl%3Dvi%26next%3D%252Fwatch%253Fv%253DFaM8fnKFTxg%2526list%253DPLdhrcCVXurgIhPW1W24w6DdTjtAAMreQAu0026hl=vi","rootVe":83769}},"signInEndpoint":{"hack":true}},"trackingParams":"CCYQyCAYACITCIPbreDcuegCFRtA9QUdgCwEqA=="}}],"trackingParams":"CCYQyCAYACITCIPbreDcuegCFRtA9QUdgCwEqA==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Menu tác vụ"}}}},"thumbnailOverlays":,"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"7 phút và 52 giây"}}},"style":"DEFAULT"}}]}},{"playlistPanelVideoRenderer":{"title":{"runs": Tuyển Tập Hoạt Hình Doraemon - Nobita Và Chuyến...

[S8] Tuyển Tập Hoạt Hình Doraemon – Nhà Trọ Của Những Người Bạn Ma Kính Chào Quý Khách – Phần 1

https://youtube.com/watch?v=_FlIMTdgnicTải ứng dụng POPS để xem đủ bộ Doraemon và các tập mới: http://bit.ly/ungdungPOPS-Doraemon Tuyển Tập Hoạt Hình Doraemon - Nhà Trọ Của Những Người Bạn Ma Kính Chào Quý Khách - Phần 1 Trọn Bộ Hoạt Hình Doraemon 260 tập tại đây: https://goo.gl/HQMXKr Kênh...

[S8] Tuyển Tập Hoạt Hình Doraemon – Nhà Trọ Của Những Người Bạn Ma Kính Chào Quý Khách – Phần 2

https://youtube.com/watch?v=DISvHUEqFxMTải ứng dụng POPS để xem đủ bộ Doraemon và các tập mới: http://bit.ly/ungdungPOPS-Doraemon Tuyển Tập Hoạt Hình Doraemon - Nhà Trọ Của Những Người Bạn Ma Kính Chào Quý Khách - Phần 2 Trọn Bộ Hoạt Hình Doraemon 260 tập tại đây: https://goo.gl/HQMXKr Kênh...