Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

0
1

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu


 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019
*********

1. THÔNG TIN CHUNG
– Mã trường: C52
– Địa chỉ: số 689 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
– Điện thoại: 02543 826 644
– Email: tuyensinh.c52@gmail.com
– Website: www.cdspbrvt.edu.vn

2. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019

Năm 2019, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển sinh 400 chỉ tiêu trình độ cao đẳng và 80 chỉ tiêu trình độ trung cấp.

STT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển năm 2019

Mã tổ hợp

 

HỆ CAO ĐẲNG

 

 

 

1

Giáo dục Mầm non

51140201

Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu Mầm non(Đọc diễn cảm-Hát)

M00

2

Giáo dục Tiểu học

51140202

 

Toán học, Vật lí, Hóa học

A00

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Ngữ văn, Toán học, Khoa học xã hội

C15

3

Sư phạm Sinh học (chuyên ngành Giáo dục Thể chất)

51140213

Toán học, Vật lí, Sinh học

A02

Toán học, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

A16

Toán học, Hóa học, Sinh học

B00

Toán học, Sinh học, Ngữ văn

B03

4

Sư phạm Khoa học tự nhiên

51140211

Toán học, Vật lí, Hóa học

A00

Toán học, Hóa học, Sinh học

B00

Toán học, Vât lí, Sinh học

A02

Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D90

5

Sư phạm Tin học

51140210

Toán học, Vật lí, Hóa học

A00

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D90

6

Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ phần mềm)

51480201

Toán học, Vật lí, Hóa học

A00

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D90

7

Tiếng Anh

Chuyên ngành:

– Sư phạm Tiếng Anh

– Tiếng Anh thương mại–Du lịch

51220201

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

D78

Toán học, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

D96

8

Tiếng Nhật
Chuyên ngành:

– Sư phạm Tiếng Nhật

– Phiên, Biên dịch Tiếng Nhật

51220209

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nhật

D06

Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

D78

9

Kế toán

51340301

Toán học, Vật lí, Hóa học

A00

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D90

10

Quản trị văn phòng

51340406

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

Ngữ văn, Toán học, Khoa học xã hội

C15

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D72

 

HỆ TRUNG CẤP

 

 

 

11

Sư phạm Mầm non

42140201

Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu Mầm non(Đọc diễn cảm-Hát)

M00

12

Thiết bị trường học – Thư viện

42320202

Ngữ văn, Toán học

 

Ghi chú: Môn in đậm trong tổ hợp xét tuyển là môn chính. Đối với ngành Tiếng Anh và Tiếng Nhật, môn Tiếng Anh  hoặc Tiếng Nhật được nhân hệ số 2.

3. PHẠM VI TUYỂN SINH

Học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

4. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

– Xét theo điểm thi THPT quốc gia năm 2019: 80% chỉ tiêu các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên và 60% chỉ tiêu các ngành còn lại.

– Xét theo điểm Học bạ THPT (3 năm học các lớp 10, 11, 12): 20% chỉ tiêu các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên và 40% chỉ tiêu các ngành còn lại.

– Đối với ngành Giáo dục Thể chất, thí sinh phải tham gia sơ tuyển tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu (bật xa tại chỗ, chạy ngắn).

– Đối với ngành Giáo dục Mầm non và Sư phạm Mầm non, thí sinh phải đăng ký dự thi môn Năng khiếu Mầm non (Đọc diễn cảm, Hát) do trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức.

5. HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ

– Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

– Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên: Thí sinh có thể nộp hồ sơ online hoặc tại địa điểm thu nhận hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019.

6. THƠI GIAN NỘP HỒ SƠ ĐKXT VÀ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU

– Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Hệ cao đẳng: Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 31/07/2019.

+ Hệ trung cấp: Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 16/08/2019.

– Thời gian đăng ký dự thi môn Năng khiếu Mầm non:

+ Hệ cao đẳng: Từ ngày 01/04/2019 đến trước 17 giờ ngày 28/06/2019

+ Hệ trung cấp: Từ ngày 01/04/2019 đến trước 17 giờ ngày 16/08/2019

– Thời gian hướng dẫn ôn thi môn Năng khiếu Mầm non

Nhà trường hướng dẫn ôn thi miễn phí môn Năng khiếu Mầm non vào các ngày:

+ Hệ cao đẳng: Ngày 29/06/2019

+ Hệ trung cấp: Ngày 17/08/2019

– Thời gian thi các môn Năng khiếu Mầm non và sơ tuyển ngành Giáo dục Thể chất

+ Hệ cao đẳng: Ngày  06/07/2019

+ Hệ trung cấp: Ngày 24/08/2019

7. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu (thí sinh download tại đây).

– Bản phô tô Học bạ THPT (nếu xét theo điểm học bạ THPT) hoặc bản phô tô phiếu kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (nếu xét theo điểm thi THPT quốc gia năm 2019).

– Bản phô tô hộ khẩu thường trú.

– Bản phô tô công chứng các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

– Lệ phí xét tuyển (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Đối với ngành Giáo dục Mầm non và Sư phạm Mầm non, thí sinh nộp thêm Hồ sơ đăng ký dự thi Năng khiếu Mầm non, hồ sơ gồm có:

– Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu (thí sinh download tại đây).

– 2 ảnh 3 x 4 được chụp trong vòng 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ.

– Lệ phí dự thi năng khiếu (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

8. NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO, ĐIỀU KIỆN NHẬN HỒ SƠ ĐKXT

– Xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia 2019

Đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, điểm trung bình các môn thi/bài thi phải thỏa mãn điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ THPT

Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên phải có hạnh kiểm và học lực của lớp 12 xếp loại Khá trở lên; điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 6.5 trở lên.

9. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

Phòng Đào tạo (Phòng 301 khu hiệu bộ), Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

10. NHỮNG TIỆN ÍCH KHI HỌC TẠI TRƯỜNG CĐSP BÀ RỊA – VŨNG TÀI

– Tất cả các ngành được tuyển sinh theo nhu cầu tuyển dụng của ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

– Sinh viên có nhiều cơ hội việc làm ngay sau khi ra trường.

– Liên thông đại học, cao đẳng ngay sau khi tốt nghiệp.

– Có thể cùng lúc học 2 chương trình (để có 2 văn bằng) với thời gian học linh hoạt.

– Cơ sở vật chất hiện đại; chương trình học đổi mới tiên tiến đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

– Cơ hội nhận học bổng học tập và thực tập tại Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc.

– Sinh viên sư phạm không phải đóng học phí.

– Ký túc xá hiện đại đáp ứng đầy đủ chỗ ở cho sinh viên

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here